Renditingimused

Vajalikud dokumendid

Matkaauto rentimisel on vajalik esitada kehtiv juhiluba. Renditud matkaautot võivad juhtida vähemalt 21 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba min. juhistaaziga 2 aastat.

Tagatisraha

Matkaauto rentnik peab maksma lepingu nõuete täitmise tagatisraha 300 € , mis lepingu lõpetamisel ning nõuetele vastavuse korral tagastatakse.

Auto seisukord

Autosuvila antakse Teile üle tangituna, täidetud gaasiballooni, täis veepaagi ja keemilise WC-ga, pestuna ja tehniliselt korras seisus. Autot kätte saades soovitame see hoolikalt üle vaadata ning üles märkida lepingusse kõik vigastused, vastasel juhul võite jääda süüdi ka vigastuste eest, mis autol juba enne olemas olid. Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkaauto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Kui rike tekib rendiperioodi ajal, võib rentnik nõuda vastavat hinnaalandust, kui rendileandja ei suuda tõestada oma õigsust, et on teinud kõik endast sõltuva sõiduki korrasolekuks.

Kütus (DIISEL)

Auto antakse Teile üle täis kütusepaagiga. Autosuvila tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde puudu oleva kütusekoguse hind ja 20 € leppetrahv. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab Rentnik.

Auto üleandmine ja tagastamine

Rendiperiood algab rendipäeval kell 20.00 ning lõppeb rendi lõpp-päeval kell 18.00, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Autosuvila tuleb tagastada siseruumid hoolikalt puhastatuna, WC kassett tühjendatuna nagu auto oli rendile võtmise hetkel. Välispuhastust ei pea rentija teostama. Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha kui matkaauto ei ole piisavalt hästi koristatud. Koristuse hind on 60 €, ettetellimisel 40€ (sealhulgas reoveepaakide tühjendamine). Auto tagastamisel teostavad auto ülevaatuse rendileandja ja rentija koos. Vead mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentija matkaauto remondi hinnakirja alusel. Kui rentija ei tagasta matkaautot õigeaegselt on rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest topeltrenti.

Nõuded kolmandatelt isikutelt

Kõik rentniku ja/või matkaauto kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

Muu

Autos ei tohi vedada lemmikloomi (ainult eelneva kokkuleppega) ja suitsetada. Nõude rikkumise korral leppetrahv 80 €.