Renditingimused

Tagatisraha

Haagissuvila rentnik peab maksma lepingu nõuete täitmise tagatisraha 200 €, mis lepingu lõpetamisel ning nõuetele vastavuse korral tagastatakse.

Haagissuvila seisukord

Haagissuvila antakse Teile üle tangituna, täidetud gaasibalooniga, täis veepaakidega, keemilise WC-ga, puhtana ja tehniliselt korras seisus. Haagist kätte saades soovitame see koos rendileandjaga hoolikalt üle vaadata ning üles märkida kõik vigastused, vastasel juhul võite jääda süüdi ka vigastuste eest, mis haagisel juba enne olemas olid. Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda haagissuvila rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Kui rike tekib rendiperioodi ajal, võib rentnik nõuda vastavat hinnaalandust, kui rendileandja ei suuda tõestada oma õigsust, et on teinud kõik endast sõltuva haagise korrasolekuks.

Haagissuvila üleandmine ja tagastamine

Rendiperiood algab rendipäeval kell 20.00 ning lõppeb rendi lõpp-päeval kell 18.00, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Haagissuvila tuleb tagastada siseruumid hoolikalt puhastatuna, WC kassett tühjendatuna nagu haagis oli rendile võtmise hetkel. Välispuhastust ei pea rentija teostama. Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha kui haagissuvila ei ole piisavalt hästi koristatud. Koristuse hind on 60 €, ettetellimisel 40 € (sealhulgas WC kasseti tühjendamine). Haagise tagastamisel teostavad haagissuvila ülevaatuse rendileandja ja rentija koos. Vead mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentija haagissuvila remondi hinnakirja alusel. Kui rentija ei tagasta Haagissuvilat õigeaegselt on rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest topeltrenti.

Muu

Haagises ei tohi vedada lemmikloomi kui ei ole eelnevalt kokku lepitud ja suitsetada. Nõude rikkumise korral leppetrahv 80€.